Câu hỏi:

01/04/2022 879

Sản phẩm của quá trình lên men rượu là

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Khái quát Vi sinh vật !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sản phẩm của quá trình lên men rượu là etanol và CO2.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm được phân biệt dựa vào

Xem đáp án » 01/04/2022 1,158

Câu 2:

Trong hình thức hóa tự dưỡng, sinh vật lấy nguồn năng lượng và nguồn cacbon từ:

Xem đáp án » 01/04/2022 1,158

Câu 3:

Các hình thức dinh dưỡng của vi sinh vật được phân chia dựa trên các tiêu chí

Xem đáp án » 01/04/2022 861

Câu 4:

Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ ánh sáng và nguồn cacbon chủ yếu từ CO2 được gọi là:

Xem đáp án » 01/04/2022 707

Câu 5:

Quá trình hô hấp hiếu khí, kị khí, lên men đều có điểm chung là

Xem đáp án » 01/04/2022 683

Câu 6:

Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4– 1,5; KH2PO4– 1,0; MgSO4– 0,2; CaCl2– 0,1; NaCl – 5,0. Cho các phát biểu sau:

1. Môi trường trên là môi trường bán tổng hợp.

2. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng là quang tự dưỡng.

3. Nguồn cacbon của vi sinh vật này là CO2.

4. Nguồn năng lượng của vi sinh vật này là từ các chất vô cơ.

5. Nguồn nitơ của vi sinh vật này là (NH4)3PO4.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Xem đáp án » 01/04/2022 468

Bình luận


Bình luận