Câu hỏi:

04/04/2022 378

Hiện tượng di truyền liên kết gen hoàn toàn không có ý nghĩa:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Quy luật hoán vị gen !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hoán vị gen mới có ý nghĩa trong lập bản đồ di truyền.

Liên kết hoàn toàn giúp bảo đảm sự di truyền bền vững, duy trì tính ổn định và hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để xác định tần số hoán vị gen, người ta thường làm như thế nào?

Xem đáp án » 04/04/2022 536

Câu 2:

Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:

Xem đáp án » 04/04/2022 520

Câu 3:

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 

Xem đáp án » 04/04/2022 436

Câu 4:

Nhận định nào sau đây là chính xác khi nói về quy luật di truyền liên kết không hoàn toàn?

Xem đáp án » 04/04/2022 422

Câu 5:

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?

Xem đáp án » 04/04/2022 273

Câu 6:

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen xảy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị được tạo ra là

Xem đáp án » 04/04/2022 271

Bình luận


Bình luận