Câu hỏi:

04/04/2022 307

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen xảy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị được tạo ra là

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Quy luật hoán vị gen !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cặp Aa cho 2 loại giao tử với tỷ lệ 0,52 cặp Bb, Dd cùng nằm trên 1 NST có hoán vị gen với tần số 25% giảm phân tạo 4 loại giao tử với tỷ lệ:

BdbD= 0,375 ; BDbd= 0,125

Cơ thể có kiểu gen giảm phân xảy ra hoán vị với tần số 25% tạo các loại giao tử hoán vị với tỷ lệ:ABD= Abd= aBD= abd= 6,25%.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để xác định tần số hoán vị gen, người ta thường làm như thế nào?

Xem đáp án » 04/04/2022 557

Câu 2:

Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:

Xem đáp án » 04/04/2022 544

Câu 3:

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 

Xem đáp án » 04/04/2022 475

Câu 4:

Nhận định nào sau đây là chính xác khi nói về quy luật di truyền liên kết không hoàn toàn?

Xem đáp án » 04/04/2022 449

Câu 5:

Hiện tượng di truyền liên kết gen hoàn toàn không có ý nghĩa:

Xem đáp án » 04/04/2022 397

Câu 6:

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?

Xem đáp án » 04/04/2022 282

Bình luận


Bình luận