Câu hỏi:

04/04/2022 521

Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Quy luật hoán vị gen !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hoán vị gen là hiện tượng xảy ra sự trao đổi chéo giữa hai cromatit khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để xác định tần số hoán vị gen, người ta thường làm như thế nào?

Xem đáp án » 04/04/2022 536

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 

Xem đáp án » 04/04/2022 437

Câu 3:

Nhận định nào sau đây là chính xác khi nói về quy luật di truyền liên kết không hoàn toàn?

Xem đáp án » 04/04/2022 423

Câu 4:

Hiện tượng di truyền liên kết gen hoàn toàn không có ý nghĩa:

Xem đáp án » 04/04/2022 378

Câu 5:

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?

Xem đáp án » 04/04/2022 273

Câu 6:

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen xảy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị được tạo ra là

Xem đáp án » 04/04/2022 271

Bình luận


Bình luận