Câu hỏi:

07/04/2022 25

Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m. Nếu cắt \(\frac{3}{7}\)  tấm vải thứ nhất, \(\frac{1}{5}\)  tấm vải thứ hai và \(\frac{2}{5}\)  tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài tấm vải thứ nhất.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm thứ 1 là: \[1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}\]  (tấm thứ nhất)

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm thứ 2 là: \[1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}\] (tấm thứ hai)

Phân số chỉ số vải còn lại của tấm thứ 3 là: \[1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}\]  (tấm thứ ba)

Tỉ số giữa số mét vải tấm thứ hai và thứ nhất là: \[\frac{4}{7}:\frac{4}{5} = \frac{5}{7}\]

Tỉ số giữa số mét vải tấm thứ ba và thứ nhất là: \[\frac{4}{7}:\frac{3}{5} = \frac{{20}}{{21}}\] 224m vải ứng với số phần tấm thứ nhất là: \[1 + \frac{5}{7} + \frac{{20}}{{21}} = \frac{8}{3}\]

Tấm thứ nhất dài là: \[224:\frac{8}{3} = 84\left( m \right)\] Vậy tấm thứ nhất dài 84m.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng bằng \(\frac{2}{5}\)  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem đáp án » 07/04/2022 90

Câu 2:

Khánh có 45  cái kẹo. Khánh cho Linh \(\frac{2}{3}\)  số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án » 07/04/2022 74

Câu 3:

Hiện nay tuổi anh bằng \(\frac{2}{5}\)  tuổi bố và bằng \(\frac{4}{3}\)  tuổi em. Tính tổng số tuổi của hai anh em, biết rằng hiện nay bố 4040tuổi.

Xem đáp án » 07/04/2022 73

Câu 4:

Lớp 6A có 24 học sinh nam. Số học sinh nam bằng \(\frac{4}{5}\)  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nữ?

Xem đáp án » 07/04/2022 64

Câu 5:

Hai đám ruộng thu hoạch tất cả 990kg thóc. Biết rằng \(\frac{2}{3}\)  số thóc thu hoạch ở ruộng thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\)  số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai. Hỏi đám ruộng thứ hai thu hoạch bao nhiêu thóc?

Xem đáp án » 07/04/2022 59

Câu 6:

Một bác nông dân vừa thu hoạch 30 kg cà chua và 12 kg đậu đũa.

Bác đem \(\frac{4}{5}\)  ở số cà chua đó đi bán, giá mỗi ki-lô-gam cà chua là 12 500 đồng. Hỏi bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền?

Xem đáp án » 07/04/2022 59

Câu 7:

Trong rổ có 50 quả cam. Số táo bằng \(\frac{9}{{10}}\)  số cam và số cam bằng \(\frac{{10}}{{11}}\)  số xoài. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam, táo và xoài?

Xem đáp án » 07/04/2022 58

Bình luận


Bình luận