Câu hỏi:

07/04/2022 33

Số sách ở ngăn A bằng \(\frac{2}{3}\)  số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 3 quyển từ ngăn A sang ngăn B thì số sách ở ngăn A bằng \(\frac{3}{7}\)  số sách ở ngăn B. Tìm số sách lúc đầu ở ngăn B.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tổng số sách ở hai ngăn không đổi khi ta chuyển 33 quyển từ ngăn A sang ngăn B.

Lúc đầu, số sách ở ngăn A bằng \[\frac{2}{{2 + 3}} = \frac{2}{5}\] (tổng số sách ở cả hai ngăn).

Sau khi chuyển 3 quyển từ ngăn A sang ngăn B thì số sách ở ngăn A bằng \[\frac{3}{{7 + 3}} = \frac{3}{{10}}\]  (tổng số sách ở cả hai ngăn).

3 quyển sách bằng \[\frac{2}{5} - \frac{3}{{10}} = \frac{1}{{10}}\] (tổng số sách ở cả hai ngăn).

Vậy tổng số sách ở cả hai ngăn là: \[3:\frac{1}{{10}} = 30\] (quyển).

Số sách lúc đầu ở ngăn A là: \[\frac{2}{5}.30 = 12\]  (quyển)

Số sách lúc đầu ở ngăn B là:  30 – 12 = 18 (quyển).

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng bằng \(\frac{2}{5}\)  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem đáp án » 07/04/2022 91

Câu 2:

Hiện nay tuổi anh bằng \(\frac{2}{5}\)  tuổi bố và bằng \(\frac{4}{3}\)  tuổi em. Tính tổng số tuổi của hai anh em, biết rằng hiện nay bố 4040tuổi.

Xem đáp án » 07/04/2022 76

Câu 3:

Khánh có 45  cái kẹo. Khánh cho Linh \(\frac{2}{3}\)  số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án » 07/04/2022 75

Câu 4:

Lớp 6A có 24 học sinh nam. Số học sinh nam bằng \(\frac{4}{5}\)  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nữ?

Xem đáp án » 07/04/2022 65

Câu 5:

Hai đám ruộng thu hoạch tất cả 990kg thóc. Biết rằng \(\frac{2}{3}\)  số thóc thu hoạch ở ruộng thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\)  số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai. Hỏi đám ruộng thứ hai thu hoạch bao nhiêu thóc?

Xem đáp án » 07/04/2022 62

Câu 6:

Trong rổ có 50 quả cam. Số táo bằng \(\frac{9}{{10}}\)  số cam và số cam bằng \(\frac{{10}}{{11}}\)  số xoài. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam, táo và xoài?

Xem đáp án » 07/04/2022 60

Câu 7:

Một bác nông dân vừa thu hoạch 30 kg cà chua và 12 kg đậu đũa.

Bác đem \(\frac{4}{5}\)  ở số cà chua đó đi bán, giá mỗi ki-lô-gam cà chua là 12 500 đồng. Hỏi bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền?

Xem đáp án » 07/04/2022 60

Bình luận


Bình luận