Câu hỏi:

07/04/2022 32

Số thỏ ở chuồng A bằng \(\frac{2}{5}\)  tổng số thỏ ở cả hai chuồng A và B. Sau khi bán 3 con ở chuồng A thì số thỏ ở chuồng A bằng \(\frac{1}{3}\)  tổng số thỏ ở hai chuồng lúc đầu. Tính số thỏ lúc đầu ở chuồng B.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lúc đầu, số thỏ ở chuồng A bằng \(\frac{2}{5}\)  số thỏ ở cả hai chuồng, sau khi bán 3 con ở chuồng A thì số thỏ ở chuồng A bằng \(\frac{1}{3}\)  tổng số thỏ ở hai chuồng lúc đầu.

Vậy 3 con ứng với \[\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{{15}}\] (tổng số thỏ hai chuồng lúc đầu).

Tổng số thỏ của hai chuồng lúc đầu là: \[3:\frac{1}{{15}} = 45\] (con).

Số thỏ ở chuồng A là: \[\frac{2}{5}.45 = 18\] (con).

Số thỏ ở chuồng B là: 45 – 18 = 27 (con).

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng bằng \(\frac{2}{5}\)  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem đáp án » 07/04/2022 90

Câu 2:

Khánh có 45  cái kẹo. Khánh cho Linh \(\frac{2}{3}\)  số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án » 07/04/2022 74

Câu 3:

Hiện nay tuổi anh bằng \(\frac{2}{5}\)  tuổi bố và bằng \(\frac{4}{3}\)  tuổi em. Tính tổng số tuổi của hai anh em, biết rằng hiện nay bố 4040tuổi.

Xem đáp án » 07/04/2022 73

Câu 4:

Lớp 6A có 24 học sinh nam. Số học sinh nam bằng \(\frac{4}{5}\)  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nữ?

Xem đáp án » 07/04/2022 64

Câu 5:

Hai đám ruộng thu hoạch tất cả 990kg thóc. Biết rằng \(\frac{2}{3}\)  số thóc thu hoạch ở ruộng thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\)  số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai. Hỏi đám ruộng thứ hai thu hoạch bao nhiêu thóc?

Xem đáp án » 07/04/2022 60

Câu 6:

Một bác nông dân vừa thu hoạch 30 kg cà chua và 12 kg đậu đũa.

Bác đem \(\frac{4}{5}\)  ở số cà chua đó đi bán, giá mỗi ki-lô-gam cà chua là 12 500 đồng. Hỏi bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền?

Xem đáp án » 07/04/2022 59

Câu 7:

Trong rổ có 50 quả cam. Số táo bằng \(\frac{9}{{10}}\)  số cam và số cam bằng \(\frac{{10}}{{11}}\)  số xoài. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam, táo và xoài?

Xem đáp án » 07/04/2022 58

Bình luận


Bình luận