Câu hỏi:

07/04/2022 26

Bạn Thu đọc một cuốn sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất Thu đọc được \(\frac{1}{5}\)  cuốn sách và 10 trang. Ngày thứ hai, Thu đọc được \(\frac{4}{9}\)  số trang còn lại và 10 trang. Ngày thứ ba, Thu đọc được \(\frac{2}{7}\)  số trang còn lại và 10 trang. Ngày thứ tư, Thu đọc được \(\frac{8}{9}\)  số trang còn lại và 10 trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách Thu đã đọc có bao nhiêu trang?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

10 trang là \[\left( {1 - \frac{8}{9}} \right) = \frac{1}{9}\] số trang đọc trong ngày thứ tư.

Vậy số trang sách còn lại sau ngày thứ ba là: \[10:\frac{1}{9} = 90\] (trang).

(90 + 10) = 100 trang là: \[\left( {1 - \frac{2}{7}} \right) = \frac{5}{7}\] số trang sách còn lại sau ngày thứ hai.

Vậy số trang sách còn lại sau ngày thứ hai là: \[100:\frac{5}{7} = 140\] (trang).

(140 + 10) = 150 trang là: \[\left( {1 - \frac{4}{9}} \right) = \frac{5}{9}\] số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất.

Vậy số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất là: \[150:\frac{5}{9} = 270\] (trang).

(270 + 10) = 280 trang là \[\left( {1 - \frac{1}{5}} \right) = \frac{4}{5}\] số trang của cả cuốn sách.

Số trang của cả cuốn sách Thu đọc là: \[280:\frac{4}{5} = 350\] (trang).

Vậy cuốn sách Thu đọc có 350 trang.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng bằng \(\frac{2}{5}\)  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem đáp án » 07/04/2022 93

Câu 2:

Hiện nay tuổi anh bằng \(\frac{2}{5}\)  tuổi bố và bằng \(\frac{4}{3}\)  tuổi em. Tính tổng số tuổi của hai anh em, biết rằng hiện nay bố 4040tuổi.

Xem đáp án » 07/04/2022 78

Câu 3:

Khánh có 45  cái kẹo. Khánh cho Linh \(\frac{2}{3}\)  số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án » 07/04/2022 77

Câu 4:

Lớp 6A có 24 học sinh nam. Số học sinh nam bằng \(\frac{4}{5}\)  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nữ?

Xem đáp án » 07/04/2022 68

Câu 5:

Hai đám ruộng thu hoạch tất cả 990kg thóc. Biết rằng \(\frac{2}{3}\)  số thóc thu hoạch ở ruộng thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\)  số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai. Hỏi đám ruộng thứ hai thu hoạch bao nhiêu thóc?

Xem đáp án » 07/04/2022 65

Câu 6:

Một bác nông dân vừa thu hoạch 30 kg cà chua và 12 kg đậu đũa.

Bác đem \(\frac{4}{5}\)  ở số cà chua đó đi bán, giá mỗi ki-lô-gam cà chua là 12 500 đồng. Hỏi bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền?

Xem đáp án » 07/04/2022 64

Câu 7:

Trong rổ có 50 quả cam. Số táo bằng \(\frac{9}{{10}}\)  số cam và số cam bằng \(\frac{{10}}{{11}}\)  số xoài. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam, táo và xoài?

Xem đáp án » 07/04/2022 62

Bình luận


Bình luận