Câu hỏi:

16/04/2022 35

Bạn An pha nước muối để súc miệng bằng cách hòa tan 9 gam muối hạt vào bình chứa 1 lít nước lọc. Sau khi hòa tan thành công, bạn An thấy có cát lắng xuống đáy bình. Cát này có thể lẫn trong muối đem hòa tan. Hỏi bạn An nên dùng phương pháp nào sau đây để tách cát ra khỏi bình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Để tách cát (chất rắn) ra khỏi nước muối (chất lỏng) bạn An nên dùng phương pháp lọc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất rắn nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án » 16/04/2022 170

Câu 2:

Phễu chiết dùng để

Xem đáp án » 16/04/2022 120

Câu 3:

Khi hòa tan 1 thìa muối vào một cốc nước đầy thì muối đóng vai trò là

Xem đáp án » 16/04/2022 96

Câu 4:

Cách thực hiện nào sau đây có thể phân biệt được cốc nước cất và cốc nước muối?

Xem đáp án » 16/04/2022 94

Câu 5:

Người ta dùng phương pháp tách chất nào sau đây để thu được đường từ mía?

Xem đáp án » 16/04/2022 91

Câu 6:

Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?

Xem đáp án » 16/04/2022 90

Câu 7:

Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các chất bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc, rồi cô cạn nước lọc?

Xem đáp án » 16/04/2022 82

Bình luận


Bình luận