Câu hỏi:

16/04/2022 26

Tinh dầu bưởi có thể được thu theo cách sau đây: Đun sôi vỏ bưởi trong nước, thu lấy hơi. Sau đó làm lạnh hơi thu được tinh dầu bưởi. Phương pháp thu tinh dầu bưởi từ vỏ bưởi là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Chưng cất là phương pháp thu tinh dầu bưởi từ vỏ bưởi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất rắn nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án » 16/04/2022 168

Câu 2:

Phễu chiết dùng để

Xem đáp án » 16/04/2022 119

Câu 3:

Khi hòa tan 1 thìa muối vào một cốc nước đầy thì muối đóng vai trò là

Xem đáp án » 16/04/2022 95

Câu 4:

Cách thực hiện nào sau đây có thể phân biệt được cốc nước cất và cốc nước muối?

Xem đáp án » 16/04/2022 94

Câu 5:

Người ta dùng phương pháp tách chất nào sau đây để thu được đường từ mía?

Xem đáp án » 16/04/2022 90

Câu 6:

Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?

Xem đáp án » 16/04/2022 89

Câu 7:

Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các chất bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc, rồi cô cạn nước lọc?

Xem đáp án » 16/04/2022 80

Bình luận


Bình luận