Câu hỏi:

16/04/2022 207

Chất rắn nào sau đây không tan trong nước?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Calcium carbonate là thành phần chính của đá vôi, chất này không tan trong nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phễu chiết dùng để

Xem đáp án » 16/04/2022 193

Câu 2:

Khi hòa tan 1 thìa muối vào một cốc nước đầy thì muối đóng vai trò là

Xem đáp án » 16/04/2022 139

Câu 3:

Cách thực hiện nào sau đây có thể phân biệt được cốc nước cất và cốc nước muối?

Xem đáp án » 16/04/2022 123

Câu 4:

Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các chất bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc, rồi cô cạn nước lọc?

Xem đáp án » 16/04/2022 111

Câu 5:

Người ta dùng phương pháp tách chất nào sau đây để thu được đường từ mía?

Xem đáp án » 16/04/2022 105

Câu 6:

Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?

Xem đáp án » 16/04/2022 105

Bình luận


Bình luận