Câu hỏi:

16/04/2022 38

Nước khoáng trong suốt, không màu có lẫn một số chất tan khác (calcium, sodium, bicarbonate,…). Vậy nước khoáng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Nước khoáng là hỗn hợp đồng nhất do không xuất hiện ranh giới giữa các chất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất rắn nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án » 16/04/2022 170

Câu 2:

Phễu chiết dùng để

Xem đáp án » 16/04/2022 120

Câu 3:

Khi hòa tan 1 thìa muối vào một cốc nước đầy thì muối đóng vai trò là

Xem đáp án » 16/04/2022 95

Câu 4:

Cách thực hiện nào sau đây có thể phân biệt được cốc nước cất và cốc nước muối?

Xem đáp án » 16/04/2022 94

Câu 5:

Người ta dùng phương pháp tách chất nào sau đây để thu được đường từ mía?

Xem đáp án » 16/04/2022 91

Câu 6:

Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?

Xem đáp án » 16/04/2022 89

Câu 7:

Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các chất bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc, rồi cô cạn nước lọc?

Xem đáp án » 16/04/2022 81

Bình luận


Bình luận