Câu hỏi:

19/04/2022 58

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố: tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân hay tăng theo chiều tăng của tính kim loại.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào?

Xem đáp án » 19/04/2022 70

Câu 2:

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

Xem đáp án » 19/04/2022 65

Câu 3:

Hiđroxit nào sau đây có tính axit mạnh nhất?

Xem đáp án » 19/04/2022 55

Câu 4:

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:

Xem đáp án » 19/04/2022 51

Câu 5:

Trong một chu kì khi đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất của nguyên tố đối với oxi:

Xem đáp án » 19/04/2022 50

Câu 6:

Sắp xếp các chất sau theo trật tự tính bazơ tăng dần là:

Xem đáp án » 19/04/2022 47

Bình luận


Bình luận