Câu hỏi:

20/04/2022 1,311

Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Lý thuyết chung về amino acid !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) tác dụng được với HNO3, NaOH, HCl và không phản ứng với NaNO3.

Các PTHH:

H2N-CH2-COOH + HNO3 → HOOC-CH2-NH3NO3

H2N-CH2-COOH + NaOH → NH2-CH2-COONa + H2O

H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH?

Xem đáp án » 20/04/2022 1,753

Câu 2:

α - amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 20/04/2022 1,049

Câu 3:

Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit?

Xem đáp án » 20/04/2022 815

Câu 4:

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH?

Xem đáp án » 20/04/2022 704

Câu 5:

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là

Xem đáp án » 20/04/2022 521

Câu 6:

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Xem đáp án » 20/04/2022 419

Bình luận


Bình luận