Câu hỏi:

01/05/2022 75

Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn sau: “Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc; ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào...”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- BPTT: Liệt kê

Tác dụng: Kể ra những hoạt động của ông Giáo và lão Hạc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em.

Xem đáp án » 01/05/2022 116

Câu 2:

Từ nội dung đoạn trích trên, viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về tinh thần tương thân, tương ái.

Xem đáp án » 01/05/2022 105

Câu 3:

Quan sát đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:

“Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn bảo:

- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc; ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào... Thế là sướng.

- Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại.”

Đoạn truyện trên trình trong tác phẩm nào? Của ai? Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 01/05/2022 87

Câu 4:

Cho biết nội dung chính của đoạn trích trên?

Xem đáp án » 01/05/2022 78

Câu 5:

Qua đoạn truyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?

Xem đáp án » 01/05/2022 73

Bình luận


Bình luận