Câu hỏi:

01/05/2022 109

Từ nội dung đoạn trích trên, viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về tinh thần tương thân, tương ái.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đoạn văn tham khảo

Đoàn kết, tương thân tương ái vốn là một truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc ta. Trong đời sống xã hội, hoàn cảnh con người dễ thay đổi thất thường, khi thành công khi thất bại, khi giàu có khi nghèo khổ thì tinh thần tương thân tương ái giúp cho xã hội tránh được mầm mống chia rẽ xung đột, xây dựng được tình đoàn kết, tương trợ. Điều đó cho thấy, lòng nhân ái chính là một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi cá nhân cần phải có để lấy đó làm nền tảng xây dựng nên một xã hội bình đẳng, thân ái, hòa bình, ổn định. Chính nhờ sự đoàn kết keo sơn, tinh thần tương thân tương ái sâu sắc nên trải qua bao cuộc chiến tranh xâm lược, nhân dân ta vẫn bảo vệ được nền độc lập, bảo vệ được sự sống còn, vững mạnh của đất nước cho đến ngày nay. Tóm lại, tình yêu thương, đùm bọc nhau là một truyền thống tốt đẹp về đạo lí làm người của dân tộc ta đã được giữ vững và phát huy qua nhiều thế hệ, giai đoạn lịch sử của đất nước. Ngày nay, mỗi người chúng ta phải có ý thức đoàn kết tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập để truyền thống ấy được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em.

Xem đáp án » 01/05/2022 118

Câu 2:

Quan sát đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:

“Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn bảo:

- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc; ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào... Thế là sướng.

- Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại.”

Đoạn truyện trên trình trong tác phẩm nào? Của ai? Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 01/05/2022 92

Câu 3:

Cho biết nội dung chính của đoạn trích trên?

Xem đáp án » 01/05/2022 80

Câu 4:

Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn sau: “Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc; ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào...”

Xem đáp án » 01/05/2022 77

Câu 5:

Qua đoạn truyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?

Xem đáp án » 01/05/2022 75

Bình luận


Bình luận