Câu hỏi:

04/05/2022 14

Em hãy chọn phương pháp tưới thích hợp cho các loại cây sau: chè, lúa, rau cải, khoai lang, hoa phong lan.

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Quy trình trồng trọt !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp tưới thích hợp cho các loại cây:

+ chè, khoai lang: tưới rãnh

+ lúa: tưới tràn

+ rau cải, hoa phong lan: tưới phun mưa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời vụ gieo trồng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 56

Câu 2:

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 48

Câu 3:

Em hãy nêu các phương pháp tưới nước cho cây trồng.

Xem đáp án » 04/05/2022 38

Câu 4:

Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 32

Câu 5:

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 31

Câu 6:

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp.

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 28

Câu 7:

Quan sát Hình 2.6 và mô tả công việc làm cỏ (a), vun xới (b).

Quan sát Hình 2.6 và mô tả công việc làm cỏ (a), vun xới (b) (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 27

Bình luận


Bình luận