Câu hỏi:

04/05/2022 19

Khi sử dụng thuốc trừ sâu háo học, người phun cần có những dụng cụ bảo hộ gì để đảm bảo an toàn cho bản thân?

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Quy trình trồng trọt !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, người phun cần những dụng cụ bảo hộ để đảm bảo sức khỏe là: khẩu trang, găng tay, kính, quần áo bảo hộ...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời vụ gieo trồng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 56

Câu 2:

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 49

Câu 3:

Em hãy nêu các phương pháp tưới nước cho cây trồng.

Xem đáp án » 04/05/2022 38

Câu 4:

Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 32

Câu 5:

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 31

Câu 6:

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp.

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 29

Câu 7:

Quan sát Hình 2.6 và mô tả công việc làm cỏ (a), vun xới (b).

Quan sát Hình 2.6 và mô tả công việc làm cỏ (a), vun xới (b) (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 27

Bình luận


Bình luận