Câu hỏi:

11/07/2024 6,857

Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hiện nay?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài học kinh nghiệm:

- Củng cố và phát huy tinh thần yêu nước, khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

- Từng bước hiện đại hóa quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày khái quát diễn biến, kết quả, ý nghĩa của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII)

Xem đáp án » 11/07/2024 8,036

Câu 2:

Nêu vai trò của vua Trần Nhân Tông và Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 06/05/2022 6,662

Câu 3:

Nêu vai trò của vua Trần Thái Tông và Thái sư Trần Thủ Độ trong cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 06/05/2022 5,818

Câu 4:

Hãy tìm hiểu và giới thiệu danh nhân tiêu biểu của thời Trần có công trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).

Xem đáp án » 06/05/2022 1,881

Câu 5:

Nêu vai trò của vua Trần Nhân Tông và Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 06/05/2022 1,210

Câu 6:

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.1, sơ đồ 17, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.1, sơ đồ 17, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 738

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900