Câu hỏi:

06/05/2022 37

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 19.1, 19.2, hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời kì đầu của cuộc khởi nghĩa.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 19.1, 19.2, hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những sự kiện tiêu biểu trong thời kì đầu của cuộc khởi nghĩa:

- Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong Bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã tổ chức hội thề ở Lũng Nhai (Thanh Hóa) với quyết tâm đánh đuổi quân Minh, khôi phục độc lập dân tộc.

- Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn (Thanh Hóa) tự xưng là Bình Định Vương.

- Những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn gặp nhiều khó khăn, nhiều lần phải rút lên núi Chí Linh (Lang Chánh, Thanh Hóa). Trong lần thứ 3 rút lên núi Chí Linh (năm 1423), nghĩa quân lâm vào tình trạng ngặt ngèo, nghĩa quân phải tạm thời hòa hoãn với quân Minh để khôi phục và củng cố lực lượng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một trong số những nhân vật lịch sử trên.

Xem đáp án » 06/05/2022 42

Câu 2:

Trong Bình Ngô đại cáo, thay lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết:

“Ta đây:

Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thể không cùng sống”

Vậy cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã diễn ra như thế nào? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của một số nhân vật tiêu biểu như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chính là gì?

Xem đáp án » 06/05/2022 41

Câu 3:

Đọc thông tin, tư liệu hãy: Giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 06/05/2022 39

Câu 4:

Hãy đánh giá vai trò của một số nhân vật trong khởi nghĩa Lam Sơn như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,…

Xem đáp án » 06/05/2022 37

Câu 5:

Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 06/05/2022 32

Câu 6:

Đọc thông tin, hãy trình bày hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm 1424 - 1425.

Xem đáp án » 06/05/2022 28

Bình luận


Bình luận