Câu hỏi:

06/05/2022 23

Đọc thông tin, hãy trình bày hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm 1424 - 1425.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Năm 1424, nghĩa quân Lam Sơn rời miền núi Thanh Hóa tiến vào Nghệ An.

- Tháng 8/1425, quân Lam Sơn giải phóng Tân Bình (Quảng Bình, Quảng Trị), Thuận Hóa (Thừa Thiên Huế). Tương quan lực lượng lúc này đã có sự thay đổi căn bản theo hướng có lợi cho lực lượng khởi nghĩa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một trong số những nhân vật lịch sử trên.

Xem đáp án » 06/05/2022 35

Câu 2:

Trong Bình Ngô đại cáo, thay lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết:

“Ta đây:

Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thể không cùng sống”

Vậy cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã diễn ra như thế nào? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của một số nhân vật tiêu biểu như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chính là gì?

Xem đáp án » 06/05/2022 33

Câu 3:

Đọc thông tin, tư liệu hãy: Giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 06/05/2022 30

Câu 4:

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 19.1, 19.2, hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời kì đầu của cuộc khởi nghĩa.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 19.1, 19.2, hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 29

Câu 5:

Hãy đánh giá vai trò của một số nhân vật trong khởi nghĩa Lam Sơn như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,…

Xem đáp án » 06/05/2022 29

Câu 6:

Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 06/05/2022 23

Bình luận


Bình luận