Câu hỏi:

06/05/2022 28

Hãy đánh giá vai trò của một số nhân vật trong khởi nghĩa Lam Sơn như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,…

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nguyễn Trãi là nhà cố vấn, là người phò tá đắc lực của Lê Lợi, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của nghĩa quân

- Lê Lợi là người chỉ huy tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Nguyễn Chích có đóng góp quan trọng trong việc đưa ra chủ trương tạm rời Thanh Hóa chuyển vào Nghề An sau đó quay ra đánh Đông Đô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Bình Ngô đại cáo, thay lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết:

“Ta đây:

Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thể không cùng sống”

Vậy cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã diễn ra như thế nào? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của một số nhân vật tiêu biểu như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chính là gì?

Xem đáp án » 06/05/2022 33

Câu 2:

Đọc thông tin, tư liệu hãy: Giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 06/05/2022 29

Câu 3:

Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một trong số những nhân vật lịch sử trên.

Xem đáp án » 06/05/2022 28

Câu 4:

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 19.1, 19.2, hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời kì đầu của cuộc khởi nghĩa.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 19.1, 19.2, hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 26

Câu 5:

Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án » 06/05/2022 23

Câu 6:

Đọc thông tin, hãy trình bày hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm 1424 - 1425.

Xem đáp án » 06/05/2022 22

Bình luận


Bình luận