Câu hỏi:

07/05/2022 42

Thiên nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết cho con người không gồm có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Trong cuộc sống hằng ngày, thiên nhiên cung cấp những điều kiện hết sức cần thiết (không khí, nước, ánh sáng, nhiệt lượng,…) để con người có thể tồn tại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 261

Câu 2:

Ngành kinh tế nào sau đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của điều kiện tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 127

Câu 3:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 07/05/2022 97

Câu 4:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố

Xem đáp án » 07/05/2022 80

Câu 5:

Đối với đời sống con người, thiên nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 71

Câu 6:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 07/05/2022 58

Câu 7:

Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?

Xem đáp án » 07/05/2022 47

Bình luận


Bình luận