Câu hỏi:

07/05/2022 24

Ảnh hưởng của con người đến sự mở rộng phân bố thực, động vật trên Trái Đất không phải là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Khai thác rừng bừa bãi làm giảm diện tích rừng, thu hẹp không gian sinh sống của sinh vật ->Ảnh hưởng tiêu cực làm suy giảm, hạn chế sự phân bố thực vật và động vật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 266

Câu 2:

Ngành kinh tế nào sau đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của điều kiện tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 128

Câu 3:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 07/05/2022 98

Câu 4:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố

Xem đáp án » 07/05/2022 80

Câu 5:

Đối với đời sống con người, thiên nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 72

Câu 6:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 07/05/2022 58

Câu 7:

Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?

Xem đáp án » 07/05/2022 47

Bình luận


Bình luận