Câu hỏi:

07/05/2022 18

Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vô tận?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Tài nguyên vô tận bao gồm nguồn năng lượng Mặt Trời, không khí, thủy triều, gió,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 260

Câu 2:

Ngành kinh tế nào sau đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của điều kiện tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 124

Câu 3:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 07/05/2022 93

Câu 4:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố

Xem đáp án » 07/05/2022 79

Câu 5:

Đối với đời sống con người, thiên nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 67

Câu 6:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 07/05/2022 58

Câu 7:

Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?

Xem đáp án » 07/05/2022 47

Bình luận


Bình luận