Câu hỏi:

09/05/2022 1,212

Thư viện iostream có tác dụng:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Thư viện iostream là một trong các thư viện chuẩn của C ++ liên quan đến đầu vào và đầu ra. Sử dụng các hàm trong thư viện này để nhận đầu vào từ bàn phím và xuất dữ liệu ra console. Phần io của iostream là viết tắt của input / output.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm abs(x) nằm trong thư viện nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 1,032

Câu 2:

 Thư viện string dùng để:

Xem đáp án » 09/05/2022 799

Câu 3:

Khai báo và khởi tạo thư viện string là:

Xem đáp án » 09/05/2022 780

Câu 4:

Những hàm nằm trong thư viện math.h là:

Xem đáp án » 09/05/2022 738

Câu 5:

Khi dùng 2 câu lệnh cin, cout thì phải khai báo thư viện:

Xem đáp án » 09/05/2022 648

Câu 6:

Thư viện nào có thể dùng với số phần tử âm?

Xem đáp án » 09/05/2022 612

Bình luận


Bình luận