Câu hỏi:

09/05/2022 1,078

Hàm abs(x) nằm trong thư viện nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Hàm abs(x) là hàm tính giá trị tuyệt đối của x nên hàm abs(x) nằm trong thư viện toán học.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thư viện iostream có tác dụng:

Xem đáp án » 09/05/2022 1,248

Câu 2:

 Thư viện string dùng để:

Xem đáp án » 09/05/2022 834

Câu 3:

Khai báo và khởi tạo thư viện string là:

Xem đáp án » 09/05/2022 804

Câu 4:

Những hàm nằm trong thư viện math.h là:

Xem đáp án » 09/05/2022 776

Câu 5:

Khi dùng 2 câu lệnh cin, cout thì phải khai báo thư viện:

Xem đáp án » 09/05/2022 666

Câu 6:

Thư viện nào có thể dùng với số phần tử âm?

Xem đáp án » 09/05/2022 626

Bình luận


Bình luận