Câu hỏi:

09/05/2022 739

Những hàm nằm trong thư viện math.h là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Những hàm toán học trong C++ là những hàm nằm trong thư viện math.h, một bộ thư viện chuẩn (standard library) của ngôn ngữ C++.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thư viện iostream có tác dụng:

Xem đáp án » 09/05/2022 1,212

Câu 2:

Hàm abs(x) nằm trong thư viện nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 1,032

Câu 3:

 Thư viện string dùng để:

Xem đáp án » 09/05/2022 799

Câu 4:

Khai báo và khởi tạo thư viện string là:

Xem đáp án » 09/05/2022 780

Câu 5:

Khi dùng 2 câu lệnh cin, cout thì phải khai báo thư viện:

Xem đáp án » 09/05/2022 648

Câu 6:

Thư viện nào có thể dùng với số phần tử âm?

Xem đáp án » 09/05/2022 612

Bình luận


Bình luận