Câu hỏi:

12/05/2022 7,951

Trong Python khai báo hằng đúng là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Khai báo hằng trong Python có dạng: =.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chương trình Python là một tệp văn bản có đuôi mặc định là:

Xem đáp án » 12/05/2022 8,286

Câu 2:

Trong Python khi cần khai báo hằng ta khai báo ở đâu?

Xem đáp án » 12/05/2022 8,120

Câu 3:

Trong Python, sau khi khai báo thư viện math, để tính ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,932

Câu 4:

Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,870

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phần khai báo trong Python:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,235

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu trúc chương trình trong Python:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,160

Bình luận


Bình luận