Câu hỏi:

12/05/2022 8,330

Chương trình Python là một tệp văn bản có đuôi mặc định là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Thực tế chương trình Python chỉ là một dãy các dòng lệnh được viết trong một tệp văn bản có đuôi mặc định là .py.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Python khi cần khai báo hằng ta khai báo ở đâu?

Xem đáp án » 12/05/2022 8,158

Câu 2:

Trong Python khai báo hằng đúng là:

Xem đáp án » 12/05/2022 7,999

Câu 3:

Trong Python, sau khi khai báo thư viện math, để tính ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,971

Câu 4:

Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,930

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phần khai báo trong Python:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,257

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu trúc chương trình trong Python:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,191

Bình luận


Bình luận