Câu hỏi:

12/05/2022 2,187

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu trúc chương trình trong Python:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Python là ngôn ngữ thông dịch. Chương trình Python không phân thành 2 phần như C, Pascal. Một chương trình đơn giản có thể chỉ có một dòng lệnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chương trình Python là một tệp văn bản có đuôi mặc định là:

Xem đáp án » 12/05/2022 8,327

Câu 2:

Trong Python khi cần khai báo hằng ta khai báo ở đâu?

Xem đáp án » 12/05/2022 8,157

Câu 3:

Trong Python khai báo hằng đúng là:

Xem đáp án » 12/05/2022 7,995

Câu 4:

Trong Python, sau khi khai báo thư viện math, để tính ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,966

Câu 5:

Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,918

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phần khai báo trong Python:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,257

Bình luận


Bình luận