Câu hỏi:

13/05/2022 56

Cho danh sách tên các nước sau đây:

Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Vietnam, Iceland, Portugal, Greenland, Germany

Em hãy kẻ Bảng 14.3 vào vở và điền các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm tên nước Iceland trong danh sách trên (dòng 1 là ví dụ minh hoạ).

Cho danh sách tên các nước sau đây (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lần lặp

Tên nước

Có đúng tên nước cần tìm không?

Có đúng là đã hết danh sách không?

Đầu ra

1

Bolivia

Sai

Sai

 

2

Albania

Sai

Sai

 

3

Scotland

Sai

Sai

 

4

Vietnam

Sai

Sai

 

5

Iceland

Đúng

 

Iceland

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?

Xem đáp án » 13/05/2022 75

Câu 2:

Danh sách khách hàng được mẹ An ghi trong Bảng 14.1 như sau:

Bảng 14.1. Danh sách khách hàng

TT

Họ tên

Địa chỉ

1

Nguyễn An

Xóm 1, Nghĩa Lộ, Võng Xuyên

2

Trần Bình

Xóm 3, Thư Trai

3

Hoàng Mai

Số 3, tổ 7, Phúc Hòa

4

Thanh Trúc

Xóm 2, Lục Xuân, Hòa Hưng

5

Nguyễn Hòa

Số 69 đường Ngô Quyền

Em hãy kẻ Bảng 14.2 vào vở và điền các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm ra địa chỉ của khách hàng có họ tên là “Thanh Trúc”.

Lần lặp

Tên khách hàng

Có đúng khách hàng cần tìm không?

Có đúng là đã hết danh sách không?

1

Nguyễn An

Sai

Sai

2

…………………..

…………………………..

…………………………..

……..

…………………...

…………………………...

……………………………

Xem đáp án » 13/05/2022 59

Câu 3:

Em hãy lập danh sách những cuốn sách mà em có. Sau đó sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm một cuốn sách trong danh sách đó.

Xem đáp án » 13/05/2022 46

Câu 4:

Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Bình luận


Bình luận