Câu hỏi:

13/05/2022 40

Em hãy ghi lại kết quả điểm học tập môn Tin học của các bạn trong tổ. Thực hiện thuật toán sắp xếp chọn hoặc sắp xếp nổi bọt để sắp xếp điểm theo thứ tự giảm dần. Dựa trên kết quả sắp xếp, hãy cho biết danh sách tên các bạn tương ứng theo kết quả sắp xếp đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bảng điểm môn Tin học

Họ và tên

Điểm

Đỗ Ngọc Anh

7

Lê Mỹ Duyên

4

Trần Quốc Đạt

9

Lê Hà My

5

Nguyễn Bảo Trâm

6

- Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt:

 

Vòng lặp thứ nhất

 

 

7

4

9

5

6

                         6 > 5 hoán đổi

7

4

9

6

5

                      6 < 9 KHÔNG hoán đổi

7

4

9

6

5

                      9 > 4 hoán đổi

7

9

4

6

5

              9 > 7 hoán đổi

9

7

4

6

5

Kết quả vòng lặp thứ nhất

 

Vòng lặp thứ hai

 

 

9

7

4

6

5

5 < 6 KHÔNG hoán đổi

9

7

4

6

5

6 > 4 hoán đổi

9

7

6

4

5

7 < 9 KHÔNG hoán đổi

9

7

6

4

5

Kết quả vòng lặp thứ hai

 

Vòng lặp thứ ba

 

 

 

 

9

7

6

4

5

5 > 4 hoán đổi

9

7

6

5

4

5 < 6 KHÔNG hoán đổi

9

7

6

5

4

7 < 9 KHÔNG hoán đổi

9

7

6

5

4

7 < 9 KHÔNG hoán đổi

9

7

6

5

4

Kết quả vòng lặp thứ hai

- Bảng điểm môn Tin học sau khi sắp xếp:

Họ và tên

Điểm

Trần Quốc Đạt

9

Đỗ Ngọc Anh

7

Nguyễn Bảo Trâm

6

Lê Hà My

5

Lê Mỹ Duyên

4

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp 5 số sau đây theo thứ tự tăng dần. Hãy mô phỏng các bước sắp xếp bằng hình vẽ minh hoạ tương tự như Hình 16.2, Hình 16.3, Hình 16.4

3

5

4

1

2

Xem đáp án » 13/05/2022 59

Câu 2:

Có hai chất lỏng khác màu là xanh và đỏ, lần lượt được chứa trong hai chiếc cốc A và B (Hình 16.1a). Chúng ta cần đổi chỗ hai chất lỏng này, sao cho cốc A đựng chất lỏng màu đỏ, còn cốc B đựng chất lỏng màu xanh. Để thực hiện công việc này, chúng ta sử dụng thêm một chiếc cốc thứ ba (cốc C) không đựng gì. Em hãy quan sát Hình 16.1b, Hình 16. 1c, Hình 16.1d để biết cách thực hiện.

Có hai chất lỏng khác màu là xanh và đỏ, lần lượt được chứa trong hai chiếc cốc A và B (Hình 16.1a). Chúng ta cần đổi (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 42

Câu 3:

Em hãy viết vào vở cụ thể các bước 2, 3, 4 được mô tả trong Hình 16.5

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 4:

Em hãy liệt kê các bước của thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các số 3, 2, 4, 1, 5 theo thứ tự tăng dần.

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 5:

Em hãy liệt kê các bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp các số 3, 2, 4, 1, 5 theo thứ tự tăng dần.

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 6:

Chọn phương án đúng.

Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Bình luận


Bình luận