Câu hỏi:

13/05/2022 30

Hình 14.7 có mấy đoạn cong? Xác định điểm neo trơn và neo góc của hình.

Hình 14.7 có mấy đoạn cong? Xác định điểm neo trơn và neo góc của hình. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Có hai đoạn cong, 2 điểm neo góc (hình thoi) và 1 điểm neo trơn (hình vuông) ở giữa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh hai hình chữ nhật

Quan sát hai hình chữ nhật ở Hình 14.1 và tìm ra điểm khác nhau giữa hai hình

So sánh hai hình chữ nhật Quan sát hai hình chữ nhật ở Hình 14.1 (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 62

Câu 2:

Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là sai khi làm việc với đoạn văn bản trong inkscape.

A. Trong một đoạn văn có nhiều chữ ta có thể tô mỗi chữ bằng một màu khác nhau

B. Nếu đặt đoạn văn uốn lượn theo một đường, ta không thể thay đổi định dạng đó.

C. Trong một đoạn văn có nhiều chữ, ta có thể tuỳ chỉnh để mỗi chữ cao thấp khác nhau.

D. Ta có thể đặt đoạn văn bản theo một khuôn dạng nhất định.

Xem đáp án » 13/05/2022 36

Câu 3:

Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15).

Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15). (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 36

Câu 4:

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để xác định một đường thẳng? Đường parabol? Đường elip?

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Câu 5:

Tìm hiểu đối tượng văn bản

Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy cách nào đẹp hơn? Các phần mềm em đã học có thể thiết kế văn bản như vậy không?

Tìm hiểu đối tượng văn bản Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Câu 6:

Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17

Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Câu 7:

Để vẽ một hình chữ nhật góc tròn em nên dùng công cụ nào? Giải thích tại sao?

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Bình luận


Bình luận