Câu hỏi:

13/05/2022 27

Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là sai khi làm việc với đoạn văn bản trong inkscape.

A. Trong một đoạn văn có nhiều chữ ta có thể tô mỗi chữ bằng một màu khác nhau

B. Nếu đặt đoạn văn uốn lượn theo một đường, ta không thể thay đổi định dạng đó.

C. Trong một đoạn văn có nhiều chữ, ta có thể tuỳ chỉnh để mỗi chữ cao thấp khác nhau.

D. Ta có thể đặt đoạn văn bản theo một khuôn dạng nhất định.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Trong Inkscape, văn bản có thể tuỳ chỉnh theo từng kí tự và có thể đặt đoạn văn bản theo đường hoặc vào một khuôn dạng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu đối tượng văn bản

Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy cách nào đẹp hơn? Các phần mềm em đã học có thể thiết kế văn bản như vậy không?

Tìm hiểu đối tượng văn bản Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 2:

Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17

Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 3:

Nhận dạng điểm neo

Quan sát hình trái tim, xác định xem các điểm được đánh dấu nằm trên Hình 14.4 có những đặc điểm gì?

Nhận dạng điểm neo Quan sát hình trái tim, xác định xem các điểm (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 4:

Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15).

Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15). (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 5:

Để vẽ một hình chữ nhật góc tròn em nên dùng công cụ nào? Giải thích tại sao?

Xem đáp án » 13/05/2022 20

Câu 6:

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16)

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16) (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 20

Bình luận


Bình luận