Câu hỏi:

13/05/2022 22

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16)

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16) (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có nhiều cách vẽ, có thể tham khảo cách vẽ sau:

- Vẽ hình tam giác vuông ta được 3 điểm neo.

- Chọn một điểm neo cạnh trên của hình tam giác để chuyển thành điểm neo trơn bằng chọn nút lệnh  ta vẽ được nửa cánh hoa, căn chỉnh cho phù hợp.

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16) (ảnh 2)

- Nhân đôi để hoàn thiện nốt nửa cánh hoa còn lại

- Nhân đôi cánh hoa vừa tạo ra 4 cánh hoa như hình vẽ, tô màu xanh và chọn chế độ tô Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16) (ảnh 3)

- Hoàn thiện nốt các chi tiết nhỏ khác bằng công cụ như Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16) (ảnh 4) Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16) (ảnh 5),Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16) (ảnh 6)

và tô màu xanh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là sai khi làm việc với đoạn văn bản trong inkscape.

A. Trong một đoạn văn có nhiều chữ ta có thể tô mỗi chữ bằng một màu khác nhau

B. Nếu đặt đoạn văn uốn lượn theo một đường, ta không thể thay đổi định dạng đó.

C. Trong một đoạn văn có nhiều chữ, ta có thể tuỳ chỉnh để mỗi chữ cao thấp khác nhau.

D. Ta có thể đặt đoạn văn bản theo một khuôn dạng nhất định.

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 2:

Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15).

Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15). (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 3:

Nhận dạng điểm neo

Quan sát hình trái tim, xác định xem các điểm được đánh dấu nằm trên Hình 14.4 có những đặc điểm gì?

Nhận dạng điểm neo Quan sát hình trái tim, xác định xem các điểm (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 4:

Tìm hiểu đối tượng văn bản

Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy cách nào đẹp hơn? Các phần mềm em đã học có thể thiết kế văn bản như vậy không?

Tìm hiểu đối tượng văn bản Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 5:

Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được như Hình 14.17

Em hãy mở lại hình miếng dưa hấu đã vẽ ở bài trước và thêm chi tiết để được (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 6:

Để vẽ một hình chữ nhật góc tròn em nên dùng công cụ nào? Giải thích tại sao?

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Bình luận


Bình luận