Câu hỏi:

13/05/2022 18

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a) Những người mắc tệ nạn xã hội đều là người xấu.

b) Trẻ em mắc vào tệ nạn xã hội ảnh hưởng không tốt đến tương lai của bản thân.  

c) Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiện của riêng cơ quan công an.  

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Em không đồng tính với ý kiến a). Vì người mắc tệ nạn xã hội có thể do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một số người so ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội hoặc do thiếu kiến thức, kĩ năng nên mới mắc phải. Vì vậy, không thể đồng nhất tất cả những người mắc tệ nạn xã hội đều là người xấu.

- Em đồng tình với ý kiến b). Người mắc phải tệ nạn xã hội sẽ mang đến nhiều hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội. Nếu trẻ em mắc phải tệ nạn xã hội sớm, dễ thấy nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập và lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ.

- Em không đồng tình với ý kiến c). Vì phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của tất cả mọi người trong xã hội.   

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, học sinh dễ bị lôi kéo vào những tệ nạn nào nhất?

Xem đáp án » 13/05/2022 34

Câu 2:

a) Em hãy cho biết hành vi tẩm ma túy vào thuốc lào để hút của các học sinh ở thông tin 1 (mục ) có vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội không? Vì sao?

b) Em hãy nêu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 3:

Em hãy đọc các trường hớp dưới đây và trả lời câu hỏi

a) Em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả của những tệ nạn xa hội trong những trường hợp trên.

b) Kể thêm những hậu quả của tệ nạn xã hội mà em biết theo gợi ý dưới đây:

Tệ nạn xã hội

Hậu quả

Đối với bản thân

Đối với gia đình

Đối với xã hội

 

 

 

 

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 4:

Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng và biểu diễn một tiết mục văn nghệ hoặc tiểu phẩm để tham gia hoạt động tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 5:

Em hãy vẽ bức tranh phê phán các tệ nạn xã hội và thuyết minh giới thiệu sản phẩm với cả lớp.

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 6:

Em hãy quan sát các tranh và đọc những trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi:

a) Nhận xét về hành vi sai trái trong những bức tranh và trường hợp trên. Nêu hậu quả của những hành vi đó.

b) Theo em, tệ nạn xã hội là gì?

c) Hãy kể tên những loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay.

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 7:

Em hãy chia sẻ những việc bản thân làm để phòng, chống tệ nạn xã hội?

Xem đáp án » 13/05/2022 20

Bình luận


Bình luận