Câu hỏi:

13/05/2022 31

Em hãy vẽ bức tranh phê phán các tệ nạn xã hội và thuyết minh giới thiệu sản phẩm với cả lớp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Các em có thể tham khảo bài mẫu dưới đây

(1) Tranh tuyên truyền về phòng chống ma túy

Em hãy vẽ bức tranh phê phán các tệ nạn xã hội và thuyết minh giới thiệu sản phẩm với cả lớp. (ảnh 1)

(2) Tranh phê phán tệ nạn rượu bia

Em hãy vẽ bức tranh phê phán các tệ nạn xã hội và thuyết minh giới thiệu sản phẩm với cả lớp. (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, học sinh dễ bị lôi kéo vào những tệ nạn nào nhất?

Xem đáp án » 13/05/2022 41

Câu 2:

Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng và biểu diễn một tiết mục văn nghệ hoặc tiểu phẩm để tham gia hoạt động tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Câu 3:

Em hãy chia sẻ những việc bản thân làm để phòng, chống tệ nạn xã hội?

Xem đáp án » 13/05/2022 31

Câu 4:

Em hãy quan sát các tranh và đọc những trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi:

a) Nhận xét về hành vi sai trái trong những bức tranh và trường hợp trên. Nêu hậu quả của những hành vi đó.

b) Theo em, tệ nạn xã hội là gì?

c) Hãy kể tên những loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay.

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Câu 5:

a) Em hãy cho biết hành vi tẩm ma túy vào thuốc lào để hút của các học sinh ở thông tin 1 (mục ) có vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội không? Vì sao?

b) Em hãy nêu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Câu 6:

Em hãy đọc các trường hớp dưới đây và trả lời câu hỏi

a) Em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả của những tệ nạn xa hội trong những trường hợp trên.

b) Kể thêm những hậu quả của tệ nạn xã hội mà em biết theo gợi ý dưới đây:

Tệ nạn xã hội

Hậu quả

Đối với bản thân

Đối với gia đình

Đối với xã hội

 

 

 

 

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Bình luận


Bình luận