Câu hỏi:

15/05/2022 17

Dựa vào thông tin ở mục a, hãy nêu những đặc điểm về dân cư của Ô-xtrây-li-a.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ô-xtrây-li-a là nơi có ít dân sinh sống (số dân năm 2020 là 25,5 triệu người), mật độ dân số thấp (3 người/km2).

- Dân cư phân bố không đều, tập trung ở vùng duyên hải, thưa thớt ở vùng sơn nguyên phía tây và đồng bằng trung tâm.

- Mức độ đô thị hóa rất cao. Tỉ lệ cư dân thành thị chiếm tới 86% (năm 2020).

- Ô-xtrây-li-a là đất nước của người nhập cư đến từ mọi châu lục.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào thông tin trong mục a và hình 1, hãy:

- Xác định vị trí và nêu đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a.

- Kể tên các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình.

Dựa vào thông tin trong mục a và hình 1, hãy: - Xác định vị trí và nêu đặc điểm của các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. - Kể tên các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 2:

Đọc thông tin trong mục b, hãy trình bày một số nét độc đáo về lịch sử và văn hóa của Ô-xtrây-li-a.

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 3:

Quan sát bản đổ hình 5, nêu đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a.

Quan sát bản đổ hình 5, nêu đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Câu 4:

Dựa vào bản đồ hình 1, hãy xác định vị trí các khu vực địa hình, khoáng sản của Ô-xtrây-li-a.

Dựa vào bản đồ hình 1, hãy xác định vị trí các khu vực địa hình, khoáng sản của Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Câu 5:

Dựa vào thông tin và hình 3 trong mục b, hãy phân tích đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a.

Dựa vào thông tin và hình 3 trong mục b, hãy phân tích đặc điểm khí hậu của Ô-xtrây-li-a. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 6:

Từ thế kỉ I, nhà khoa học cổ Hy Lạp Ptô-lê-mê đã dự đoán về sự tồn tại của một lục địa nằm ở phía Nam Ấn Độ Dương mà ông gọi là Ô-xtrây-li-a. Tuy nhiên, mãi đến thế kỉ XVIII, cùng với sự phát triển của thương mại hàng hải, người châu Âu mới đặt chân lên châu lục này.

Hãy nêu những hiểu biết của em về thiên nhiên và xã hội của châu Đại Dương?

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 7:

Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội ở Ô-xtrây-li-a.

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Bình luận


Bình luận