Câu hỏi:

17/05/2022 9

Ở Việt Nam, quá trình rửa trôi và tích tụ oxit sắt - nhôm khiến cho đất có màu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ở Việt Nam, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với lượng mưa và lượng nhiệt lớn đã thúc đẩy quá trình phong hóa đất đá, đồng thời xảy ra quá trình rửa trôi các chất bazơ dễ tan và tích tụ các oxit sắt – nhôm, khiến cho đất có màu đỏ vàng đặc trưng của vùng nhiệt đới. Loại đất đó được gọi là đất feralit.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 46

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 36

Câu 3:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 30

Câu 4:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 5:

Kéo các đáp án phù hợp vào ô tương ứng

Chứa mùn

Không khí

Chất hữu cơ

Nước

Chất khoáng

Tích tụ

Đá mẹ

Các tầng đấtThành phần của đất

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 6:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 7:

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Bình luận


Bình luận