Câu hỏi:

17/05/2022 35

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chất hữu cơ: là những tàn tích sinh vật chưa hoặc đang phân giải và những chất hữu cơ đã được phân giải (chất mùn)

- Không chọn đáp án: “ Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá” vì đó là đặc điểm của chất khoáng.

Đáp án:

- Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

- Tàn tích sinh vật đang phân giải

- Những chất hữu cơ đã được phân giải

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 58

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 43

Câu 3:

Kéo các đáp án phù hợp vào ô tương ứng

Chứa mùn

Không khí

Chất hữu cơ

Nước

Chất khoáng

Tích tụ

Đá mẹ

Các tầng đấtThành phần của đất

Xem đáp án » 17/05/2022 40

Câu 4:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 5:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 31

Câu 6:

Ở vùng nhiệt đới, chủ yếu hình thành nên nhóm đất:

Xem đáp án » 17/05/2022 30

Bình luận


Bình luận