Câu hỏi:

17/05/2022 13

Nhóm đất phổ biến ở Việt Nam là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Việt Nam nằm trong môi trường nhiệt đới, với điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa và rửa trôi diễn ra mạnh, hình thành nên nhóm đất feralit là chủ yếu.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 36

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 30

Câu 3:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 26

Câu 4:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 5:

Thổ nhưỡng (đất) là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 6:

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Xem đáp án » 17/05/2022 21

Câu 7:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 19

Bình luận


Bình luận