Câu hỏi:

17/05/2022 68

Tìm tỉ số phần trăm của hai số:
a, 14 và 25           b, 32 và 64         c, 7,8 và 9,75
d, 1,2 và 40          e, 3,5 và 14        g, 10 và 80

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
a, 14 và 25
14 : 25 = 0,56 = 56%
b, 32 và 64
32 : 64 = 0,5 = 50%
c, 7,8 và 9,75
7,8 : 9,75 = 0,8 = 80%
d, 1,2 và 40
1,2 : 40 = 0,03 = 3%
e, 3,5 và 14
3,5 : 14 = 0,25 = 25%
g, 10 và 80
10 : 80 = 0,125 = 12,5%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bình có 15 viên bi xanh, 25 viên bi đỏ và 20 viên bi vàng.
a) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi xanh so với viên bi đỏ.
b) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi đỏ so với viên bi vàng.
c) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi xanh so với tổng số bi của Bình.

Xem đáp án » 17/05/2022 111

Câu 2:

Tỉ số phần trăm của 3 và 40 là:
 

Xem đáp án » 17/05/2022 101

Câu 3:

Viết theo mẫu: Mẫu:12=50100=50%
a,15=
b,34=
c,710=
d,24200=
e,1150=
g,625=

Xem đáp án » 17/05/2022 83

Câu 4:

Nhà An có nuôi 200 con gà trong đó có 40 con gà trống. Số gà trống chiếm số phần trăm so với số gà mái là:

Xem đáp án » 17/05/2022 76

Câu 5:

Trong vườn có 50 cây cả cam và bưởi. Trong đó có 20 cây cam. Số cây bưởi chiếm số phần trăm so với tổng số cây trong vườn là:

Xem đáp án » 17/05/2022 75

Câu 6:

 Lớp 5A có 32 học sinh trong đó có 8 học sinh là Nữ. Số học sinh Nữ chiếm số phần trăm so với học sinh cả lớp là:

Xem đáp án » 17/05/2022 50

Bình luận


Bình luận