Câu hỏi:

17/05/2022 28

Lớp 5A có 30 bạn học sinh, trong đó có 12 bạn đạt học lực giỏi. Tìm tỉ số phần trăm của bạn không đạt học lực giỏi so với số bạn lớp 5A.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Số bạn không đạt học lực giỏi là:
30 – 12 = 18 (bạn)
Tỉ số phần trăm của bạn không đạt học lực giỏi so với số bạn lớp 5A là:
18 : 30 = 0,6 = 60%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bình có 15 viên bi xanh, 25 viên bi đỏ và 20 viên bi vàng.
a) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi xanh so với viên bi đỏ.
b) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi đỏ so với viên bi vàng.
c) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi xanh so với tổng số bi của Bình.

Xem đáp án » 17/05/2022 76

Câu 2:

Tỉ số phần trăm của 3 và 40 là:
 

Xem đáp án » 17/05/2022 65

Câu 3:

Viết theo mẫu: Mẫu:12=50100=50%
a,15=
b,34=
c,710=
d,24200=
e,1150=
g,625=

Xem đáp án » 17/05/2022 59

Câu 4:

Nhà An có nuôi 200 con gà trong đó có 40 con gà trống. Số gà trống chiếm số phần trăm so với số gà mái là:

Xem đáp án » 17/05/2022 50

Câu 5:

Trong vườn có 50 cây cả cam và bưởi. Trong đó có 20 cây cam. Số cây bưởi chiếm số phần trăm so với tổng số cây trong vườn là:

Xem đáp án » 17/05/2022 40

Câu 6:

Tìm tỉ số phần trăm của hai số:
a, 14 và 25           b, 32 và 64         c, 7,8 và 9,75
d, 1,2 và 40          e, 3,5 và 14        g, 10 và 80

Xem đáp án » 17/05/2022 38

Câu 7:

Tỉ số phần trăm của 1,4 và 2,5 là:
 

Xem đáp án » 17/05/2022 36

Bình luận


Bình luận