Câu hỏi:

17/05/2022 63

Tìm một số biết 25% của nó là 100. Số cần tìm là:
 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Số cần tìm là:
100 : 25 × 100 = 400
Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 0,6% một tháng. Biết rằng mỗi tháng chị Hoa đều đi rút tiền lãi và nhận về được 120 000 đồng. Hỏi chị Hoa đã gửi bao nhiêu tiền vào quỹ tiết kiệm?

Xem đáp án » 17/05/2022 78

Câu 2:

15% của 150 là:
 

Xem đáp án » 17/05/2022 76

Câu 3:

Một vườn có 270 cây ăn quả và cây lấy gỗ, trong đó cây ăn quả chiếm 30% tổng số cây của vườn. Vậy trong vườn có:

Xem đáp án » 17/05/2022 65

Câu 4:

Tính:
a, 45% của 30kg         b, 26% của 60m2
c, 16% của 750m        d, 65% của 70 tạ

Xem đáp án » 17/05/2022 60

Câu 5:

30% của 80kg là:

Xem đáp án » 17/05/2022 52

Câu 6:

Tháng vừa qua, xí nghiệp may được 7500 bộ quần áo. Tính ra xí nghiệp đã đạt 120% kế hoạch ban đầu. Hỏi tháng vừa qua, xí nghiệp đã may nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu bao nhiêu bộ quần áo?

Xem đáp án » 17/05/2022 52

Bình luận


Bình luận