Câu hỏi:

17/05/2022 14

Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng, cửa hàng bán được 10% số gạo. Buổi chiều cửa hàng bán được 25% số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Cửa hàng còn lại số phần trăm gạo là:
100% - (10% + 25%) = 65%
Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:
65 × 500 : 100 = 325 (kg)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 0,6% một tháng. Biết rằng mỗi tháng chị Hoa đều đi rút tiền lãi và nhận về được 120 000 đồng. Hỏi chị Hoa đã gửi bao nhiêu tiền vào quỹ tiết kiệm?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 2:

15% của 150 là:
 

Xem đáp án » 17/05/2022 33

Câu 3:

Tìm một số biết 25% của nó là 100. Số cần tìm là:
 

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 4:

30% của 80kg là:

Xem đáp án » 17/05/2022 30

Câu 5:

Một vườn có 270 cây ăn quả và cây lấy gỗ, trong đó cây ăn quả chiếm 30% tổng số cây của vườn. Vậy trong vườn có:

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 6:

Tính:
a, 45% của 30kg         b, 26% của 60m2
c, 16% của 750m        d, 65% của 70 tạ

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 7:

Một trang trại có nuôi tổng số gà và vịt là 1500 con, trong đó số gà chiếm 60%. Vậy trang trại có:

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Bình luận


Bình luận