Câu hỏi:

17/05/2022 65

Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,8%. Nếu đem gửi 3 000 000 đồng thì sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Số tiền lãi sau một tháng là:
3 000 000 × 0,8 : 100 = 24 000 (đồng)
Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một cửa hàng đã bán được 2,6 tấn gạo. Số gạo đã bán bằng 52% tổng số gạo của cửa hàng. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu tấn gạo?

Xem đáp án » 17/05/2022 106

Câu 2:

Lớp 5A có 40 học sinh trong đó số học sinh Nữ chiếm 40% số học sinh cả lớp. Vậy lớp 5A có:

Xem đáp án » 17/05/2022 97

Câu 3:

Kết quả của phép tính 32,67 + 15,235 là:

Xem đáp án » 17/05/2022 92

Câu 4:

Một cửa hàng có 300kg gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 20% số gạo. Buổi chiều cửa hàng bán được 20% số gạo còn lại. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án » 17/05/2022 78

Câu 5:

  Tính:
a) 25% của 480 b) 42% của 60kg

Xem đáp án » 17/05/2022 76

Câu 6:

Tỉ số phần trăm của 23 và 25 là:

Xem đáp án » 17/05/2022 51

Bình luận


Bình luận