Câu hỏi:

17/05/2022 17

20% của tấm vải dài 16m. Cả tấm vải đó dài số mét là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Cả tấm vải đó dài số mét là:
16 : 20 × 100 = 80 (m)
Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 5A có 40 học sinh trong đó số học sinh Nữ chiếm 40% số học sinh cả lớp. Vậy lớp 5A có:

Xem đáp án » 17/05/2022 51

Câu 2:

Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,8%. Nếu đem gửi 3 000 000 đồng thì sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

Xem đáp án » 17/05/2022 41

Câu 3:

Kết quả của phép tính 32,67 + 15,235 là:

Xem đáp án » 17/05/2022 39

Câu 4:

Một cửa hàng đã bán được 2,6 tấn gạo. Số gạo đã bán bằng 52% tổng số gạo của cửa hàng. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu tấn gạo?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 5:

  Tính:
a) 25% của 480 b) 42% của 60kg

Xem đáp án » 17/05/2022 33

Câu 6:

19,5% + 17,8% = ….. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 7:

Tỉ số phần trăm của 23 và 25 là:

Xem đáp án » 17/05/2022 31

Bình luận


Bình luận