Câu hỏi:

18/05/2022 27

Giúp bạn bè xử lí bất hòa.

Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:

Giúp bạn bè xử lí bất hòa. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: (ảnh 1)

Khi thấy hai bạn bất hòa, Tuấn đã làm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi thấy hai bạn bất hòa, Tuấn đã lắng nghe và giúp các bạn nhận rõ đúng, sai. Từ đó, hai bạn đã dần nhận ra và nói lời xin lỗi với nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè.

Quan sát tranh và nêu cách xử lí bất hòa với bạn bè.

Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè. Quan sát tranh và nêu cách (ảnh 1)Tìm hiểu cách xử lí bất hòa với bạn bè. Quan sát tranh và nêu cách (ảnh 2)

-Em còn cách xử lí nào khác khi bất hòa với bạn bè?

Xem đáp án » 18/05/2022 35

Câu 2:

Hãy chia sẽ những việc mà em đã làm để xử lí bất hòa với bạn bè.

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 3:

Em hãy tư vấn cho các bạn hàng xóm, bạn ở lớp cách xử lí nếu các bạn đang có bất hòa.

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 4:

Nhận xét các ý kiến dưới đây:

Nhận xét các ý kiến dưới đây: (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Câu 5:

Xử lí tình huống.

Xử lí tình huống. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Câu 6:

Em sẽ khuyên các bạn điều gì?

Em sẽ khuyên các bạn điều gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 23

Bình luận


Bình luận