Câu hỏi:

18/05/2022 20

Chơi trò chơi “Đi theo tín hiệu giao thông”.

Chơi trò chơi “Đi theo tín hiệu giao thông”. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Học sinh chơi trò chơi theo gợi ý của đề bài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây.

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 47

Câu 2:

Tìm hiểu sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi đi bộ.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi đi bộ. (ảnh 1)

- Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong bức tranh trên?

- Theo em, vì sao phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ?

Xem đáp án » 18/05/2022 33

Câu 3:

Vẽ hoặc sưu tầm tranh để tuyên truyền với bạn bè, người thân về quy tắc đi bộ an toàn:

Vẽ hoặc sưu tầm tranh để tuyên truyền với bạn bè, người thân về quy tắc (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 31

Câu 4:

Hằng ngày, em hãy tuân thủ nghiêm túc các quy tắc an toàn khi đi bộ.

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 5:

Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong tranh dưới đây? Vì sao?

Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong (ảnh 1)Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi của các bạn nào trong (ảnh 2)

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Câu 6:

Em thường đi bộ trong trường hợp nào? Hãy chia sẻ với các bạn các quy tắc an toàn mà em đã thực hiện khi đi bộ.

Xem đáp án » 18/05/2022 27

Câu 7:

Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi đi bộ.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi đi bộ.  Quan sát tranh và trả lời (ảnh 1)

- Việc đi bộ của các bạn đã đảm bảo an toàn chưa? Vì sao?

- Khi đi bộ, chúng ta cần phải tuân thủ những quy tắc an toàn nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Bình luận


Bình luận